Servery a diskové polia sú elementom IT infraštruktúry a ich bezproblémové fungovanie zabezpečuje stabilitu a chod všetkých systémov a aplikácií. Poskytujeme inštalačné a konzultačné služby v oblasti architektúry serverovej časti.

Jednou z kritických, niekedy únavných nastavení  siete SAN je konfigurácia jednotlivých diskových polí.  Zabezpečíme vám asistenciu pri vytvorení sady RAID,  rozkúskovanie RAID sady na jednotlivé LUNy ( RAID Groupy) a priradeniu LUNov jednotlivým hostom a  navrhneme + otestujeme výkon poľa.

Termín virtualizácia asociuje prevádzku niekoľkých operačných systémov v jedinom fyzickom počítači.  V súčasnosti sa špecializujeme na platformy od firmy VMware (ESXi) a firmy Microsoft (Hyper-V). V oblasti virtualizácie poskytujeme služby celého životného cyklu: návrh architektúry, implementácia, migrácia, prevádzka, monitoring a rozvoj.

SIeťová infraštruktúra (Networking)

Návrh a implementácia sieťovej infraštruktúry sú pri navrhovaní systémov jedným z kľúčovych bodov. Na základe architektúry sieťe sa ďalej plánuje jej zabezpečenie, prevádzka, monitoring, prípadné rozšírenie, zálohovanie atď. Poskytujeme konzultačné a implementačné služby v oblasti implementácií sietí, prevádzky a  zabezpečenia siete.

Strata dát je vo firemnom prostredí veľmi citlivou témou a preto sa je na takéto scenáre dobré vopred pripraviť. Poskytujeme návrh a implementáciu zálohovania pre servery a klientske stanice.

Kvalitne nakonfigurovaný monitoring prostredia zabezpečuje jeho bezproblémový chod po dlhé roky. Včasné varovanie predchádza stratám dát, pomáha pri detekcií a riešení incidentov a predchádza strate produktivity a kapitálu. 
Systém desktopov VDI uľahčuje správu a nasadenie klientskych pracovných staníc. VDI myšlienka spočíva v konsolidácií a virtualizácií klientskych operačných systémov v dátovom centre, kde sa budú používatelia pripájať prostredníctvom tzv. tenkých klientov. Jedná sa o prístupové terminály, ktoré zabezpečujú pripojenie k virtuálnej stanici používateľa  prostredníctvom jedného z protokolov na vzdialený prístup ( Microsoft RDP, Teradici PCoIP, VMware Blast, ICA, XenDesktop ...). 

Cloud computing uľahčuje chod podniku. Je to nákladovo efektívne, škálovateľné, elastické, aktuálne, spoľahlivé a bezpečné riešenie. To znamená, že môžete stráviť viac času nad tým, čo je skutočne dôležité a menej času na spravovaní základných detailov.