IT bezpečnosť

IT bezpečnosť je veľmi dôležitou témou pri realizácii každého projektu. Zabezpečená a dobre chránená IT infraštruktúra je vizitkou profesionality a odbornosti. Už pri návrhu a konzultáciách zahŕňame do plánovania aj základné bezpečnostné princípy bez ktorých to v dobe kyberkriminality jednoducho nejde.

Interná PKI

Poskytujeme konzultačné a implementačné služby v oblasti internej PKI infraštruktúry. PKI je v kryptografii označenie infraštruktúry správy a distribúcie verejných kľúčov z asymetrickej kryptografie. V tejto oblasti spolupracujeme s najvačšou certifikačnou autoritou na Slovensku.

Dvojfaktorová autentizácia a Smartcard logon

Smartcard logon alebo prihlásenie smart kartou s čipom zabezpečuje typ dvojfaktorovej autentizácie používateľa pre prústup napríklad do operačného systému. Ak je smartcard logon implementovaný napríklad v celej doméne, zvyšuje sa tým celková  bezpečnosť infraštruktúry. Poskytujeme poradenstvo pri návrhu a implementácií riešení súvisiacich s touto problematikou.

Threat Intelligence


Sú to poznatky založené na dôkazoch vrátane kontextových mechanizmov, indikátorov, dôsledkov a poradenstva, ktoré sa dajú uplatniť a o existujúcich alebo vznikajúcich hrozbách a nebezpečenstvách pre digitálne aktíva. Tieto informácie môžu byť použité na informovanie a rozhodovanie pre danú konkrétnu hrozbu alebo nebezpečenstvo.

Šifrovanie diskov (TPM, Bitlocker)