Malá firma (do 10-15 zamestnancov)

Počítače sú vo firme veľmi dôležitý pracovný nástroj. Stabilita systémov, ochrana dát, stabilné pripojenie, rýchle odstránenie problému sú všetko požiadavky na úspešnú prevádzku vášho biznisu. Naša firma poskytuje poradenstvo a servis pri implementácií a prevádzkovaní IT vo vašej firme.


Firma (15+ zamestnancov)

S tým ako rastie váš biznis rastú aj požiadavky na IT. Zabezpečiť funkcionalitu IT infraštruktúry v rozrastajúcej sa spoločnosti vyžaduje trpezlivosť a profesionalitu. Naša firma podáva pomocnú ruku pri optimalizácií procesov a zabezpečuje aby počítače vo firme neboli vaším zlým snom.

Ponúkame Administráciu: 


  • serverov 
  • pracovných staníc
  • emailov
  • windows OS
  • dátových záloh
  • kábeláže
  • internetového pripojenia
  • vzdialeného pripojenia a VPN
  • tlačiarní
  • WiFi