príprava zapajacieho planu


Osadenie serverov do racku


Inicializácia diskových polí

Aktualizácia Firmwarov switchov, serverov 

značenie kábelaže a serverov v rackoch

uvodne inštlaácie operačných systémov

výpočet spotreby

požiadavky na chladenie