RFID - Rádio frekvenčná identifikácia

Vysokofrekvenčná identifikácia alebo RFID (z angl. Radio Frequecy IDentification) je identifikačný prvok na identifikáciu (nielen) tovaru, pracujúci vo vysokofrekvenčnom pásme. Je to „pokračovanie“ systému čiarových kódov. 

Každý RFID prvok sa skladá z antény, transceivera a transpondéra. Anténa slúži na príjem a vysielanie signálu, transceiver umožnuje komunikáciu s čítačkou a transpondér, najzložitejšia časť RFID, obsahuje samotné funkcie, ktoré má daný prvok plniť.

Čipy sú k dispozícii vo vyhotovení na čítanie alebo čítanie a zápis. Čipy využívajú prevažne nosnú frekvenciu 125 kHz, 134 kHz a 13,56 MHz. V niektorých štátoch sa dajú používať aj ďalšie frekvencie ako 868 MHz (v Európe) a 915 MHz (v Amerike).

Tipy: 

Pasívny

Vysielač (snímač) periodicky vysiela pulzy do okolia. Ak sa v blízkosti objaví pasívny RFID čip, využije prijímaný signál na nabitie svojho napájacieho kondenzátora a odošle odpoveď.

Aktívny

Používa sa menej často než pasívny systém RFID. Je totiž zložitejší a drahší, pretože obsahuje navyše aj zdroj napájania a je schopný sám vysielať svoje identifikácie - používa sa preto na aktívnu lokalizáciu.


Mikrodrôty

RFID technológia má aj svoje nevýhody.  Na jednu na ktorú sme sa zamerali sú obmedzene fyzikálne vlastnosti. Naša firma skúma ako by sa dali tieto obmedzenia obísť. Mikrodrôty majú poskytovať všetky vlastnosti RFID čipu + majú byť menšie, inovatívnejšie, majú zabezpečiť originalitu a pri akomkoľvek narušení ich povrchu alebo neoprávnenému kontaktu ma dôjsť k porušeniu vlákien a tak zabezpečeniu nepovoleného manipulovania s čipom alebo jeho presúvaním.