Diskové polia - SAN infrastructure

Každým rokom s množstva ukladaných dát rýchlym tempom navyšujú. Zvyšujú sa tým aj požiadavky na ich uskladnenie, vačšie a rýchlejšie kapacity sú nevyhnutnosťou a cieľom je zabezpečiť takisto ochranu proti strate dát. Dôležitosť dostupnosti je tiež veľmi dôležitým faktorom ktorý pri téme SAN nesmieme vynechať. Medzi hlavné témy pri diskových poliach patria:

 • Dostupnosť
 • Ochrana
 • Reduntancia (RAID)
 • Výkon ( IOPS, vyťaženie kontrolerov poľa, oneskorenie)

 Hlavné atribúty pri dátových operáciach


 • Veľkosť blokov (4KB-64Kb pre náhodné operácie, 64-512KB sekvenčné operácie )
 • Typy prístupu ( sekvenčné alebo náhodné)
 • Percentuálny pomer čítania a zápisu ( pomery 0:100 alebo 100:0, iba zápis, iba čítanie) 

 Typy diskov

 

 • Serial Advanced Technology Attachment (SATA)
 • Serial-Attached SCSI (SAS)
 • Near Line SAS (NL-SAS)
 • Solid-state drive (SSD)
 • Flash Module Drive (FMD)

 Typy diskových polí

 

 • Monolitické diskové pole (Enterprise)
 • Modulárne diskové pole

 

RAID - redundant array of independent disks


 • RAID 0
 • RAID 1
 • RAID 2
 • RAID 3
 • RAID 4
 • RAID 5
 • RAID 6
 • RAID 10